ZPUH "BERNACKI" Edward Bernacki
75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19
Baza: BONIN 44b, tel. (94)342 18 96
E-mail: eb@bernacki.com.pl
. .


Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BERNACKI"

        Firma nasza działa z powodzeniem na rynku od 1994 roku, na co wskazują nasze dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie budownictwa drogowego.

Specjalizujemy się w wykonawstwie robót drogowych tj. budowa dróg i ulic, parkingów, chodników, ścieżek rowerowo-pieszych oraz remonty dróg i ulic w technologii - masą asfaltową na gorąco, emulsją i grysami. Roboty instalacyjne tj. wykonywanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zakład nasz zajmuje się także produkcją maszyn drogowych (skrapiarki, walce wibracyjne ręczne, pługi).


Firma posiada odpowiedni sprzęt, oraz wyszkoloną kadrę, którą stanowią doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do realizacji powierzonych zadań. Usługi nasze świadczymy solidnie, terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. O jakości robót świadczą wydane referencje naszych dotychczasowych inwestorów. o firmie | referencje | zakres usług | mapa dojazdu | kontakt

.
.