ZPUH "BERNACKI" Edward Bernacki
75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19
Baza: BONIN 44b, tel. (94)342 18 96
E-mail: eb@bernacki.com.pl
. .


ZAKRES USŁUG :

I. PRACE DROGOWE - INSTALACYJNE

1. BUDOWA OBIEKTÓW DROGOWYCH ,- wykonywanie z masy asfaltowej oraz z betonowej kostki ( polbruk )

 • BUDOWA DRÓG I ULIC
 • BUDOWA CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH
 • BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, ZATOK AUTOBUSOWYCH, PLACÓW MANEWROWYCH
 • PONADTO REALIZUJEMY ZADANIA INWESTYCYJNE "PROJEKTÓJ I BUDUJ"

  2.ROBOTY INSTALACYJNE

 • BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

  3. REMONTY

 • REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I ULIC, PARKINGÓW, ORAZ PLACÓW - w technologii: masą mineralno-asfaltową na gorąco, masą na zimno oraz emulsją i grysami
 • ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTACH INSTALACYJNYCH, OGÓLNO BUDOWLANYCH itp.

  II. PRACE PROJEKTOWE

  1. PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW DROGOWYCH

 • DRÓG I ULIC
 • MIEJSC POSTOJOWYCH, PLACÓW MANEWROWYCH
 • CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ PIESZO-JEZDNYCH
 • ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH

  2. OPRACOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ I TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

  III. NADZORY INWESTORSKIE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

 • Pogotowie drogowe 24h - naprawa, remont, zabezpieczenie po nagłych awariach, ubytkach nawierzchni drogowych na terenie miasta Koszalin.

  IV.BUDOWA MASZYN

  1. SKRAPIARKI    (zobacz zdjęcie)

  Skrapiarka BS-01 jest urządzeniem wykorzystywanym do naprawy i konserwacji nawierzchni bitumicznych dróg. Montowana jest na przyczepie ciągnikowej lub skrzyni samochodu. Łatwy montaż i demontaż umożliwia ciągłe użytkowanie przyczepy lub samochodu.

  Opis:
 • konstrukcja spawana ustawiana i mocowana na przyczepie ciągnikowej lub skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego (mocowanie z możliwością szybkiego demontażu)
 • izolowany cieplnie zbiornik emulsji asfaltowej
 • podgrzewanie emulsji asfaltowej w zbiorniku za pomocą palnika gazowego: propan-butan, propan
 • zasilanie sprężonym powietrzem z lokalnego źródła (ciągnika lub samochodu)
 • wypływ emulsji pod ciśnieniem ułatwiający jej dobre i równomierny sprysk
 • łatwe usunięcie emulsji z przewodów i lancy po skończonej pracy, poprzez przedmuch pod ciśnieniem
 • prosta obsługa 

  Opis techniczny:
 • Pojemność robocza 600 - 1000 litrów
 • Podgrzewanie gazem propan -butan z butli 11 kg
 • Sprysk ręczny -lancą
 • Wymuszone ciśnienie emulsji za pomocą powietrza z układu powietrznego     samochodu lub ciągnika rolniczego
 • Zajmuje 1 mb skrzyni (z przodu)
 • Tył skrzyni ładunkowej wykorzystuje się na grysy z podziałem na frakcje, z tyłu skrzyni montuje się zsypy do ręcznego rozładunku grysu
 • Ciężar skrapiarki bez emulsji 500 kg

  Do oglądnięcia filmu potrzebujesz programu Quick Time Player Rozmiar pliku: 520 kB
  2. WALCE WIBRACYJNE RĘCZNE    (zobacz zdjęcie)

  Walec wibracyjny jest stosowany przy remontach cząstkowych dróg. Używany może być przy naprawach masą bitumiczną na gorąco i na zimno, oraz w technologii emulsją i grysami.
  Dużą zaletą jest jego skuteczność przy remontach, prosta obsługa i łatwość transportu.

  Dane techniczne:
 • Wymiary gabarytowe (bez dyszy) ok. 600x600x800
 • Waga ok. 80-100 kg
 • Wibracja mechaniczna

  - powiększ zdjęcie

  Jeśli masz problem z oglądaniem filmu ściągnij Quick Time Player Rozmaiar pliku: 520 kB

  V. SPRZEDARZ PAKOWANEJ SOLI DROGOWEJ


 • .